Respect4all: anti pest & weerbaarheidscursus

Respect4all is de naam van een antipest- en weerbaarheidscursus  met als rode draad in de cursus: respect voor iedereen, voor jezelf en jouw omgeving.

Het verschil tussen een Weerbaarheidstraining en Sociale Vaardigheidstraining is dat er in de weerbaarheidstraining geleerd wordt onveilige situaties te herkennen en daar goed mee om te gaan. Een SoVa-training (Sociale Vaardigheidstraining) is vooral gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden die belangrijk zijn in het gewone maatschappelijke verkeer. Een ander verschil is dat in de weerbaarheidstraining altijd sprake zal zijn van een combinatie van mentale, verbale en fysieke oefeningen. De ervaring heeft geleerd dat deze combinatie grensoverschrijdend gedrag inperkt.

De Respect4all cursus is – zoals eerder beschreven – een cursus waar juist niet alleen gefocust wordt op pesten, maar ook de aanleiding(en) voor grensoverschrijdend gedrag worden aangepakt. Zowel de pester als diegene die gepest wordt, krijgen handvatten aangereikt om ander gedrag te tonen. Alle leerlingen krijgen door het weerbaarheidsprincipe in deze cursus een beter gevoel over zichzelf.  Door de tientallen cursussen die ik inmiddels heb mogen geven, heeft de ervaring mij geleerd dat het verstandiger is om het probleem breder te trekken. Vandaar deze geintegreerde opzet.

Respect4all is gebaseerd op:

1. het Marietje Kessels Project (MKP-project). Dit project wordt door heel Nederland al tientallen jaren gegeven door speciaal hiervoor opgeleide docenten. Het doel van het MKP-project en daardoor ook van Respect4all,  is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen om te voorkomen dat zij het slachtoffer worden van machtsmisbruik en/of zichzelf schuldig gaan maken aan (seksueel) intimiderend of grensoverschrijdend – ongewenst (dader)gedrag.

Het Marietje Kessels Project richt zich op preventie van machtsmisbruik en grens-overschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen, zowel door leeftijdsgenoten als door volwassenen. Het gaat hier om kindermishandeling, pesten, (seksuele) intimidatie op straat, thuis of elders en andere vormen van machtsmisbruik.

2. Verschillende opleidingen en specialisaties die ik heb gedaan rondom  de problematiek “Pesten” o.a. de “Omgaan met Pesten”-training gegeven door Dietha Uyterlinden.