Aanpassing kerndoelen Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De cursus Respect4all sluit aan bij de nieuwe kerndoelen geformuleerd in een rondschrijven van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zonder dat expliciet ingegaan wordt op de diversiteit in seksualiteit. Als leerkracht zal ik altijd aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en hen niet belasten met ‘grote mensen’ terminologie.

Aanpassing kerndoelen inzake seksualiteit en seksuele diversteit met ingang van 1 december 2012.

quote uit brief van het Ministerie d.d. 5 oktober …
Leerlingen kunnen meer uit zichzelf halen als zij op school geaccepteerd en gerespecteerd worden. Onderzoek laat zien dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) leerlingen zich in vergelijking met hun medeleerlingen onveiliger voelen en vaker gepest worden om wie ze zijn. Ook zijn er jongeren die te maken hebben met seksueel geweld. Uit onderzoek weten we verder dat scholen het soms moeilijk vinden om aandacht te schenken aan seksualiteit en seksuele diversiteit.

Daarom heeft de Tweede Kamer mij gevraagd in de kerndoelen voor het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs een duidelijker accent te leggen op seksualiteit en seksuele diversiteit.


wg
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

unqote

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.