Pesten

PESTEN IS NOOIT DE SCHULD VAN HET SLACHTOFFER!

Wanneer het evenwicht in een groep is verstoord, dan kan het zijn dat een aantal personen binnen die groep pestgedrag laten zien. Dit gebeurt zowel op basisscholen, middelbare scholen, op het werk en zelfs nog in het bejaardenhuis/verzorgingshuis. Uit onderzoek is gebleken dat 25% van de kinderen in basisschool leeftijd regelmatig gepest worden, 20% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Op het werk is het weer 1 op de 4 en in het bejaardenhuis ook. Deze cijfers zijn gemiddelden!

Ieder mens heeft het recht zich veilig te voelen; op school, op het werk en in het tehuis. Het gevoel dat je bij een groep hoort werkt al positief. Veiligheid is de basisbehoefte van iedereen en wanneer hier niet aan kan worden voldaan, dan zal dit invloed hebben op gedrag en prestaties.

Wat is pesten?

Het systematisch misbruiken van je persoonlijke macht en/of kracht om anderen die zich niet of moeilijk kunnen verweren pijn te doen, te intimideren of bang te maken met de bedoeling er zelf beter van te worden. Pesten kan variëren van steeds terugkerende kleine pesterijen tot echte bedreigingen en lichamelijk geweld. Het kent vele vormen zoals:

  • Verbaal – voortdurend kleineren, uitschelden, uitlachen, roddelen.
  • Lichamelijk – knijpen, laten struikelen, duwen, vechten.
  • Gebaren – dreigende gezichtsuitdrukkingen of gebaren.
  • Afpersing – eisen dat geld, de middagboterham of schoolwerk wordt afgegeven.
  • Buitensluiten – niet mee mogen doen, bij activiteiten steeds worden buitengesloten.
  • Geniepigheden – tas afpakken en dingen laten verdwijnen.
  • Telefonisch of mailen – pesterijen via de telefoon of internet (e-mail, chatten).