Wat kan je als ouder doen?

Het vermoeden van pesten moet nooit genegeerd worden. Het pestprobleem kan niet alleen door (betrokken) kinderen opgelost worden. Volwassenen moeten optreden door te praten met de leiding op de plaats waar het probleem zich voordoet. Degene die pest moet ook geholpen worden. Vaak is het zo dat deze persoon ergens anders zelf gepest wordt. Doordat het geen andere manier weet om met anderen om te gaan, pest het zelf, om niet gepest te worden. Echte aandacht voor zowel degene die gepest wordt, als degene die pest is belangrijk.

Tijdens de ouderavonden verwijs ik altijd naar de Gordonmethode (zie boekenlijst). Een mooie zin uit deze methode is:

Ik begrijp dat je een probleem hebt,

wat kan je er zelf aan doen.

Wil je dat ik je help?

Bij langdurig pesten zou ik dat laatste vervangen door te vragen: hoe je kan helpen.

Vaak hoor je dat kinderen die gepest worden niet willen dat er iets mee gedaan wordt, omdat het pesten dan erger kan worden. En, als er niet adequaat gehandeld wordt heeft helaas het kind nog gelijk ook. Ik ben van mening dat pesten moet stoppen, dat leg ik elke keer ook uit aan de kinderen en volwassenen die ik ontmoet, die ik mag begeleiden. Gedeeltelijk helpt het al wanneer de lichaamshouding duidelijker is, door meer gegrond/geaard te zijn. Dan straal je kracht uit zonder agressief te zijn.

Praat met je kind, laat weten dat je wilt helpen, dat het moet stoppen. Verhaal halen bij de ouders van degene die pest loopt vaak op een teleurstelling uit, omdat – wanneer jouw kind gepest wordt – je met een emotionele lading het gesprek aangaat. Verstandiger vind ik het om – hier is een taak voor de school, maar kan natuurlijk ook de clubleiding, coach van voetbal etc.etc. zijn – met een onpartijdig iemand erbij het gesprek aan te gaan. Voorstander van straffen ben ik niet, omdat elk gedrag, ook het pestgedrag, een oorzaak heeft. Bij straffen stopt het pesten niet, maar wordt het meer onderhuids, minder goed te traceren. In een open en eerlijk gesprek kan de werkelijke oorzaak opgespoord en aangepakt worden.