Achtergronden van pesten

Pesten komt overal voor, zoals in de inleiding al is beschreven. Op school komt dit het meeste voor in de hoogste groepen van de basisschool en de laagste groepen van de middelbare school. Er wordt wel gewezen naar de pubertijd, een tijd waarin grote veranderingen worden ondergaan zoals op lichamelijk, sociaal en emotioneel gebied. Er wordt dan geintimideerd met intimidatie en machtsuitoefening. Vaak gebeurt dit onder invloed van de groep. Andere kinderen zijn in deze periode juist extra kwetsbaar vanwege de onzekerheden die samen gaan met de pubertijd en alle veranderingen.

Er zijn kinderen die pesten omdat ze geen andere manier kennen van met elkaar omgaan. Er zijn kinderen die zelf gepest worden/zijn en de pijn niet meer willen meemaken. Soms pesten kinderen omdat ze denken dat ze dan stoer zijn en daardoor populair in de groep. Andere kinderen die pesten voelen zichzelf onzeker, zitten niet lekker in hun vel en zoeken dan iemand waarop zij hun frustraties kunnen botvieren.

Sommige kinderen lopen meer kans om slachtoffer te worden doordat ze gevoelig zijn, omzichtiger, rustiger. Doordat ze van streek raken, beginnen te huilen, toegeven of totaal geen weerstand bieden aan het pestgedrag, versterkt dit juist het pestgedrag. Het gaat soms zelfs zo ver dat deze kinderen hun (zak)geld afgeven, hun fruit en/of hun boterhammen.