Is er verschil tussen pesten en plagen?

Soms gebeurt het dat leerkrachten en ouders deze twee werkwoorden door elkaar gebruiken voor hetzelfde fenomeen; pesten. Ooit zei een ouder tegen mij dat ze het liever over plagen had, omdat ze pesten zo’n vreselijk woord vindt. Tja …

Wees duidelijk in het taalgebruik, pesten is pesten en plagen is plagen. Als huiswerk krijgen de kinderen vaak van mij de opdracht na te denken over de verschillen. Vanaf nu zijn de slimmeriken natuurlijk snel hiermee klaar, want die kunnen de antwoorden op deze site vinden ;)

 

Plagen Pesten
Gebeurt onbezonnen of spontaan. Gebeurt met opzet
Heeft geen kwade bijbedoelingen. Wil iemand bewust fysiek of mentaal pijn doen
Duurt niet lang, gebeurt niet vaak en is onregelmatig. Kan lang blijven duren, gebeurt meer dan eens, is systematisch. Houdt niet vanzelf .
Speelt zich af tussen “gelijken”. De strijd is ongelijk. Hier is sprake van machtsmisbruik
Gebeurt tussen vrienden/vriendinnen. De pestkop heeft geen posi­tieve bedoelingen wil pijn doen, vernielen of kwetsend.
1 op 1 Meestal een groep (pester, actieve meelopers en supporters) tegenover één geïsoleerd slachtoffer.
De rollen liggen niet vast: nu eens plaagt de ene, dan de andere. Heeft een vaste structuur.  De pesters zijn meestal dezelfde, de slachtoffers ook.
Wordt als leuk ervaren Als er niet op tijd wordt ingegrepen, kunnen de lichamelijk en geestelijke gevolgen ingrijpend zijn en lang nawerken.
Gebeurt binnen goede relaties Het is niet makkelijk om na het pesten een evenwichtige relatie te vinden; het herstel gaat moeilijk en traag.
Het geplaagde kind is en blijft een volwaardig lid van de groep. Het gepeste kind is geïsoleerd, voelt zich eenzaam en voelt dat het niet meer bij de groep hoort.
De groep lijdt niet onder plagerijen . De groep lijdt onder een dreigend, onveilig gevoel. Iedereen is angstig, de kinderen vertrouwen elkaar niet meer, ze zijn niet open of spontaan. Echte vriendschap komt in zo’n groep zelden voor.