Kenmerken van Pesters

 • zijn zich vaak niet bewust wat hun gedrag teweegbrengt bij de ander
 • zijn vaak verbaal en/of fysiek sterker
 • hebben vaak dezelfde leeftijd of zijn net iets ouder
 • hebben grote behoefte aan overheersen, onderdrukken en zichzelf te bewijzen met macht en dreigementen
 • drijven vaak hun zin door en vinden hun overwicht fantastisch, pochen daarover
 • zijn heetgebakerd, hebben al gereageerd voordat ze hebben gedacht
 • vinden het lastig om zich aan regels te houden en tegendruk wordt niet geduld
 • halen ten koste van anderen voordeel
 • maken anderen bang, bedreigen, schelden, kleineren, maken belachelijk
 • vernederen, duwen, slaan, stompen en maken eigendommen van anderen stuk
 • zorgen er vaak voor dat ze zelf buiten schot blijven en dat de meelopers het vuile werk doen

Het pesten door jongens is beter waar te nemen, meisjes pesten ook, maar doen het vaak op een manier dat het (bijna) niet te herkennen is (kwaadspreken, roddelen, beinvloeden van vriendschapsrelaties)