Waaraan merk je dat jouw kind wordt gepest?

Door schaamtegevoel of door angst zal het lang duren voordat het pestprobleem aan het licht komt. Toch kan je als ouders opmerkzaam zijn en onderstaande signalen zouden erop kunnen wijzen dat jouw kind gepest wordt (al gaat dat niet altijd op, er kunnen ook andere zaken aan de hand zijn)

 • verlegen gedrag naar andere kinderen
 • moeite hebben zichzelf te uiten
 • negatief zelfbeeld of zichzelf kleineren
 • van streek lijken, angstig of verdrietig zijn
 • vermijdingsgedrag vertonen, bijvoorbeeld weigeren naar school of een sportclub te gaan
 • achteruitgang van leerprestaties
 • isolement, zoals niemand hebben om mee te spelen in de pauzes en na schooltijd
 • nooit uitgenodigd worden op een feestje of bij iemand thuis te komen spelen
 • neemt nooit klasgenoten mee naar huis
 • heeft geen enkele goede vriend of vriendin met wie ze de vrije tijd doorbrengen
 • kunnen bang zijn, ook bang om zichzelf te bezeren
 • kunnen opeens een slechte eetlust hebben gepaard gaande met lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn en of maagpijn
 • slapen slecht, veel dromen/huilen in slaap
 • stemmingswisselingen, opvliegers en driftbuien
 • door slechte lichamelijk coordinatie kunnen ze onhandig zijn tijdens spel, sport