Programma

De basiscursus Respect4All bestaat uit 7 lessen voor de leerlingen, waarin gewerkt wordt aan het vergroten van de (sociale) weerbaarheid. Naast de cursus wordt aangeraden een ouderavond te verzorgen en een bijscholing voor het leerkrachtenteam.

De cursus wordt gegeven in de groepen 3, 5 en 7. De cursus wordt leeftijdsadequaat aangeboden. De leerkrachten van de diverse groepen zullen aanwezig zijn tijdens de training, zodat zij hetgeen de kinderen aangeleerd wordt kunnen integreren in hun eigen lessen.

Op de ouderavond wordt ingegaan op de diverse onderdelen van de cursus, het nut ervan en de ervaringen opgedaan met de cursus. Ouders krijgen handvatten aangereikt om hun kind te steunen en weerbaar te maken.

Het leerkrachtenteam wordt bijgeschoold over de methode hoe om te gaan met pestgedrag , met groepsdruk, met grensoverschrijdend gedrag en onveiligheid in de klas. Ook de leerkrachten van de andere groepen worden bij deze training betrokken, zodat de gehele school het programma draagt.