Antipest- en weerbaarheidscursus

In alle leerjaren (groep 3, 5 en 7) wordt er leeftijdadequaat lesgegeven:

Er wordt uitgegaan van het kind en zijn/haar belevingswereld. Eerst leren wij onszelf als kind beter kennen. Dan leren we onze omgeving kennen, we ontdekken de ‘buiten wereld’. Daarna wordt gewerkt hoe te handelen in een onveilige ‘buiten wereld’.

Het vergroten van zelfvertrouwen is belangrijk. In de cursus wordt op leeftijd adequate manier geleerd gebruik te maken van verbale, mentale, fysieke – en in groep 7 – (zelf)verdedigings methoden.

Onderdelen in een training zijn;

  • groepsgesprekken
  • houding en uitstraling
  • hulp vragen en kunnen bieden
  • ik-versterkende technieken
  • confrontatie technieken en hoe zorg je dat een situatie niet escaleert
  • hoe reageer je in een situatie

les 1; wie ben je en waar ben je goed in. In deze les wordt gewerkt aan veiligheid, zodat iedereen zichzelf mag en kan zijn. Ook wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen.

les 2: gevoelens; welke gevoelens zijn er. De leerlingen leren hun eigen gevoelens te herkennen en te omschrijven, wat weer een mooie basis is voor de volgende lessen.Groepsdruk wordt besproken.

les 3; lichaamstaal; belangrijk om lichaamstaal van anderen te herkennen en zeer belangrijk is om dat wat je voelt congruent te laten zijn met je eigen lichaamstaal.

les 4; grenzen; welke grenzen zijn er, hoe ga je met eigen grenzen en grenzen van anderen om.

les 5; pesten; de verschillende aspecten van pesten komen aan de orde; wat is pesten, waarom wordt er gepest, welke ‘rollen’ bestaan. Verschillen pesten en plagen uitwerken.

les 6; vervolg pesten, Toneelstukje, zoeken naar goede oplossingen. Hoe kan je hulp bieden. Waar kan je hulp vinden. Aandacht voor LHTB problematiek, zonder specifiek in te gaan op LHTB.

les 7: Evaluatie. Wat heb je geleerd, wat zou je zelf nooit meer doen