Ouderavond

Tijdens de ouderavond, waar ook de MR, OR en overblijfmoeders bij zijn uitgenodigd, wordt ingegaan op het nut van de cursus. De verschillende lessen passeren de revue en ingegaan wordt op de mogelijkheden die dit programma biedt aan de ouders thuis.

Het huiswerkboekje dat in overleg met elke school op maat wordt gemaakt, kan zo samengesteld worden dat ouders nauw betrokken worden bij het huiswerk. Het voordeel hiervan is dat ouders weten wat er speelt en – misschien nog belangrijker – dat ouders in gesprek komen met hun kind over onderwerpen die niet alledaags zijn. Ervaring heeft geleerd dat de bonding tussen ouder/verzorger en kind daardoor nog hechter wordt.

In zijn algemeenheid wordt gesproken over Weerbaarheid en in het bijzonder over Pesten; wat is het, hoe kan je het herkennen en wat kan je eraan doen.

Indien er zich al opvallende dingen hebben voorgedaan in de groepen, zal de trainster daar in zijn algemeenheid aandacht aan geven, zonder dat de veiligheid van het individuele kind wordt geschaad.

Tijdens de ouderavond kunnen de ouders – in een praktisch uit te voeren deel – ervaren wat groepsdruk is en hoe lastig het is om hiermee om te gaan.