Praktische uitwerking

De lessen worden aan jongens en meisjes gescheiden gegeven. Reden voor de splitsing is dat in een redelijk korte tijd er een gevoel van veiligheid en vertrouwen gecreëerd wordt.  Jongens zijn in het algemeen fysieker ingesteld dan meisjes. Omdat de klassendocent de eigen groep goed kent, wordt  in overleg  met de weerbaarheidstrainster – hetzij mondeling, hetzij via mailcontact – aangegeven wat er leeft binnen de groep zodat er ingespeeld kan worden op actuele gebeurtenissen in de groep.

Voor de groep 3 worden de lessen in spelletjesvorm aangeboden. In groep 5 wordt de basis die in groep 3 is gelegd uitgebreid met een mentaal deel. In groep 7 vindt verdere uitdieping en de consolidatie plaats van alles wat – ook in de voorgaande groepen – is geleerd. In groep 7 zijn bestaan de lessen ook gedeeltelijk uit een fysiek deel.

In groep 5 en 7 wisselen serieuze gesprekken, samen lachen en lichamelijke activiteiten elkaar af, in een aan de doelgroep aangepast tempo. Er wordt gebruik gemaakt van rollenspellen, het aanleren van fysiek handelen, kringgesprekken en diverse leerspellen.

De training vindt gedurende 7 weken plaats op school. Leerkrachten wordt gevraagd om tussen de trainingsmomenten door met de groep(en) ook aandacht te besteden aan thema’s als gevoelens, respect, pesten, opkomen voor jezelf e.d.. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de tips die de trainer de docent geeft en het extra (leen)lesmateriaal dat op verzoek ter beschikking gesteld kan worden.

De training wordt gehouden in het speellokaal (ook wanneer het regent!), zodat er vrij bewogen kan worden. De klassenleerkracht is aanwezig bij de lessen, voor de andere helft van de groep moet opvang geregeld worden. Kinderen hebben makkelijke kleding aan.

De antipest- en weerbaarheidscursus Respect4all wordt gegeven in de gemeenten in Zuid-Holland Zuid.

Een andere invulling geven aan het programma is in overleg met de trainster altijd mogelijk.