Weerbaarheid

Weerbare kinderen weten wat ze wel en niet willen. Ze staan sterk in hun schoenen, luisteren naar zich zelf en zitten lekker in hun vel. Ze geven hun grenzen aan, weten adequaat te reageren in lastige situaties en komen op voor zichzelf! Weerbare kinderen durven op te treden tegen kinderen die pesten op een goede, adequate manier. Deze kinderen zullen ook anderen kinderen helpen die (nog) niet weerbaar zijn en (nog) niet voor zichzelf op durven te komen.

Weerbaarheid werkt preventief. Wanneer je weerbaar bent zal je niet zo snel last hebben van anderen. Mocht het toch gebeuren dan weet je hoe je goed op kunt treden; STOP zeggen is niet kinderachtig!

Elementen binnen een weerbaarheidstraining

De training is Psycho-Fysiek, dat betekent leren en ervaren door te doen.

  • Vergroten van gedragsalternatieven bij ongewenste situaties:
    •                       Preventief: houding en uitstraling
    •                       Tijdens situatie: Confrontatietechnieken
    •                       Tijdens of achteraf: Hulp vragen en bieden
  • Herkennen en erkennen van emoties;
  • Inzicht in eigen gedrag;
  • Fysieke technieken.