Wist u dat …

Wist u dat in Nederland ….

 • 80% van de meisjes thuis niet vertelt met wie ze op internet chatten?
 • 1 op de 6 kinderen s ochtends niet ontbijt?
 • 1 op de 4 kinderen op de basischool wordt gepest?
 • 1 op de 5 leerlingen in het middelbaar onderwijs wordt gepest?
 • 1 op de 4 volwassenen op het werk of in het bejaarden tehuis wordt gepest?
 • dat 5 complimenten, aardige woorden nodig zijn om 1 negatief woord of opmerking te neutraliseren?
 • de kinderen van nu 50% minder in de natuur spelen dan 20 jaar geleden?

Welke opvoeddoelen stellen ouders zichzelf?

Om antwoord te vinden op deze vraag, kregen ouders in het onderzoek ‘Opvoeden in Nederland’ tien opvoeddoelen voorgelegd en aan hen werd gevraagd een rangorde aan te brengen. De top tien van opvoeddoelen bestaat voor zowel vaders als moeders uit:

 • Het hebben van verantwoordelijkheidsgevoel
 • Opkomen voor jezelf
 • Rekening houden met anderen
 • Respect hebben voor ouderen
 • Goede manieren hebben
 • Zelfstandig oordelen
 • Eigen doelen nastreven
 • Verdraagzaam zijn
 • Goede schoolresultaten hebben
 • IJverig en ambitieus zijn
 • Bucx, F., en S. de Roos (2011), ‘Opvoeden in Nederland’ in: F. Bucx (red), Het Gezinsrapport, Een portret van het gezinsleven in Nederland, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.

Hoe beleven ouders de opvoeding en het ouderschap?

In de enquête ‘Opvoeden in Nederland’ (2010) werd ouders gevraagd hoe tevreden zij zijn met het ouderschap en de opvoeding. Het algemene beeld van de opvoedbeleving blijkt gunstig. Meer dan 95 procent van de ouders die de enquête van het Sociaal Cultureel Planbureau invulden, is tevreden met het verloop van de opvoeding en voelt zich competent als opvoeder. Dat wil niet zeggen dat de opvoeding vlekkeloos verloopt. Meer dan 15 procent van de vaders en 20 procent van de moeders heeft soms twijfels over de mate waarin zij de opvoeding van hun kinderen aankunnen. Ouderschap is voor de helft van alle vaders en meer dan de helft van de moeders moeilijker dan ze van te voren dachten. Moeders beleven opvoeden op een minder positieve manier dan vaders.

 • Bucx, F., en S. de Roos (2011), ‘Opvoeden in Nederland’ in: F. Bucx (red), Het Gezinsrapport, Een portret van het gezinsleven in Nederland, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Bucx, F. en I. Doorten (2011) ‘Steun voor ouders bij de opvoeding: de rol van sociale netwerken, formele instanties en de buurt’ in: F. Bucx (red) ‘Gezinsrapport 2011: Een portret van het gezinsleven in Nederland’ Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.

Hoeveel tijd besteden ouders aan hun kinderen?

Ondanks de drukke gezinsagenda is de tijd die ouders aan kinderen besteden in de periode 1980-2005 bijna verdubbeld tot 13,9 uur per week voor moeders en 6,3 uur per week voor vaders. Het gaat hier om verzorgende taken zoals wassen en aankleden, maar ook om ‘interactieve’ activiteiten zoals voorlezen, binnenspelen en wandelen. Moeders zijn vaker dan vaders alleen bezig met zorg voor kinderen, terwijl vaders dat meer in gezinsverband doen. Arbeidsdeelname en opleidingsniveau van ouders hebben nauwelijks invloed op de hoeveelheid tijd die naar de kinderen gaat. Wel verschilt de invulling van deze tijd door hoger- en laagopgeleiden ouders. Aan voorlezen, binnenspelen en wandelen met de kinderen, besteden hoogopgeleide ouders gemiddeld 3,3 uur en laagopgeleiden 2,4 uur per week.

 • Cloïn, M. en M. Schols (2011) ‘De gezinsagenda.’ in: F. Bucx (red), Gezinsrapport 2011: Een portret van gezinsleven in Nederland, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.
Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.